Výherné kombinácie

Hodnota výherných kombinácii

V Texas Holdem pokri sú si všetky znaky rovné. Víťazom sa stáva hráč, ktorý zo svojich dvoch kariet, ktoré dostal na ruku(hole cards) vytvorí najlepšiu možnú kombinciu s kartami, ktoré boli postupne vyložené na stôl(v poradí FLOP 3karty, TURN 1 karta, RIVER 1 karta).

Royal Flush

 

Najvyššia postupka v jednom znaku. Nazýva sa aj Kráľlovská postupka. Je to najvyššia možná výherná kombinácia v Pokri.

Straight Flush

 

Ľubovoľných päť po sebe nasledujúcich kariet v jednom znaku. Postupka vo farbe. Ak majú dvaja hráči postupku v jednej farbe, vyhráva hráč, ktorý vytvoril vyššiu postupku.

Four of a Kind – POKER

 

Poker. Je to kombinácia štyroch kariet rovnakej hodnoty. Ak majú dvaja hráči Poker vyhráva hráč, ktorý má Poker s vyššou hodnotou kariet.

Full House

 

Kombinácia kariet tvorená z trojice a dvojice. Pokiaľ má Full House viac hráčov, rozhoduje vyššia trojica. Ak sa trojice rovnajú rozhoduje vyššia dvojica.

Flush

 

Všetkých 5 kariet má rovnakú farbu. Ak má jednu farbu viac hráčov, rozhoduje pravidlo o najvyššej karte.

Streight

 

Kombinácia päť po sebe nasledujúcich  kariet kde je minimálne jedna karta v inom znaku. Ak nastane situácia pri ktorej dvaja alebo viacerí hráči vytvorili postupku, vyhráva hráč, ktorý ju vytvoril s vyššou kartou. Najnižšia možná postupka je A2345 a najvyššia je AKQJ10.

Three of a Kind

 

Trojica kariet rovnakej hodnoty a dve karty, ktoré netvoria dvojicu. Vyhráva vždy trojica s vyššou hodnotou. V prípade rovnosti trojice rozhoduje kicker-vyššia hodnota štvrtej poprípade až piatej karty.

Two Pair

 

Dva páry. Pokiaľ má dve dvojice viac hráčov, vyhráva vyššia dvojica. Pokiaľ sú vyššie dvojice rovnaké, rozhoduje hodnota nižšej dvojice. Pokiaľ sú i tieto rovnaké, rozhoduje vyššia piata karta (kicker). Ak by aj táto bola rovnaká bank delí rovným dielom.

Pair

 

Dve karty rovnakej hodnoty. Vyhráva pár s vyššou hodnotou. Pri rovnakom páre bude rozhodovať (kicker) vyššia tretia, štvrtá poprípade až piata karta.

High Card

 

Najvyššia karta. Ak hráči nevytvoria žiadnu z hore uvedených kombinácii. Pokiaľ nemá nikto dvojicu alebo väčšiu, vyhráva najvyššia karta. Ak ani táto nerozhodne, vyhráva druhá najvyššia karta, atď.